Apaļkoku iepirkšana

Iepērkam bērza, melnalkšņa un baltalkšņa apaļkokus. Tilpuma un diametru grupas uzmērīšana:
Finierkluču diametru grupas tiek noteiktas pēc uzmērītā finierkluča gala diametra zem mizas ar TIMBETER fotoapstrādes tehnoloģijas palīdzību saskaņā ar LVS 82:2003.

Izņēmuma gadījumos uzmērīšana var tikt veikta ar fotoapstrādes tehnoloģijas VMF MI 07.17.

Garumi:

Apmaksājamais garums:

  • 2,70 m ( piegādājamais garums 2,75m līdz 3,2 m);
  • 3,00 m (piegādājamais garums 3,10 m līdz 3,3)- atsevišķi rakstiski  vienojoties;

Apaļkoku pieņemšanas  laiks: ikdienu no plkst. 8:00 līdz 20:00